Managementondersteuning

Zaken op orde, ook als u tijdelijk geen personeel heeft voor het secretarieel management. Ik houd graag het kantoor draaiende door middel van managementondersteuning.

Bestuursondersteuning

Agenda’s en jaarfacturen opstellen, websites en mailboxen bijhouden en vergaderingen notuleren. Dit zijn belangrijke bijzaken voor een bestuur die tijd kosten. Soms heeft u deze tijd niet, daarom ondersteun en ontzorg ik u graag. Zo kunt u zich met de hoofdzaken bezig houden.

Projectsecretariaat

Ook voor tijdelijke projecten kan ik inspringen. Heeft u iemand nodig die structuur aanbrengt en het project coördineert? Ik heb veel ervaring met het organiseren en zorg dan ook graag dat alles in goede banen loopt.